dissabte, 16 de febrer de 2019

8-març: dia internacional de les dones treballadores

8 de març de 2019 | Vaga General Feminista

Una Vaga General Feminista és una vaga general de producció i de consum, estudiantil i de cures per exigir la millora de les condicions de vida de les dones de classe treballadora.

Això vol dir que aquell dia no anem a la feina, no comprem, no anem a classe i no ens fem càrrec de les feines de casa.


Les dones treballadores, en el sistema actual patriarcal i capitalista, patim una opressió que té diverses formes: augmenta la violència masclista, s’accentua la feminització de la pobresa, ens continuen precaritzant les condicions laborals, s’incrementa l’escletxa salarial, continuen les retallades als serveis públics, s’impossibilita l’accés a un habitatge digne, la doble jornada laboral de les dones dins i fora la llar segueix sent una realitat... ens calen més motius?

Les vagues són una de les eines més útils que les treballadores tenim a l’abast per conquerir els nostres drets perquè posen en escac l’economia i ens permeten pressionar governs i patronals. La vaga de cures va molt més enllà perquè visibilitza la importància de les tasques de cura, que són imprescindibles per al funcionament del sistema econòmic capitalista.

10 reivindicacions per a la vaga feminista

1. Treballem totes, treballem menys. Salaris i pensions de 1.200 €, millora de les condicions de les treballadores de la llar, combatre l’escletxa salarial i assolir una reducció i compactació de la jornada laboral. Ampliació i millora dels permisos per a la cura de les persones. Exigim la recuperació immediata dels articles en matèria laboral de la llei d’igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional.

2. Impugnar el deute per guanyar en drets socials i millorar les condicions materials de vida de les persones, especialment les dones. Universalització i gestió pública dels serveis de cura i ampliació de la llei de la dependència.

3. Expropiar els habitatges buits. Apostar per la creació d’una xarxa d’habitatge públic, especialment per a les dones amb risc de pobresa.

4. Per una educació i una salut 100% públiques i laiques amb perspectiva feminista. Expulsem l’església catòlica de les escoles i la sanitat.

5. Pels drets de totes, som antifeixistes i antiracistes. Eliminem la llei d’estrangeria i tanquem els CIES. Sortim de la Unió Europea i de l’OTAN.

6. Dret al propi cos. Avortament lliure, gratuït i segur, i sense límit d’edat, i prohibició de la utilització de ventres de lloguer. Eliminació de la cosificació de les dones.

7. Abordatge i eliminació de la violència masclista. Pla de xoc contra la violència masclista i per garantir una vida digna i els drets de les dones en risc de feminització de la pobresa, de violència masclista o que l’hagin patida. Especialment, millorem-ne el dret a habitatge i les condicions laborals i socials.

8. Pla de prevenció de la violència masclista. Incloure la perspectiva feminista a tots els nivells de l’educació i en la formació específica de violència masclista per a totes les persones treballadores dels serveis, dels cossos de seguretat, de l’àmbit jurídic i de l’administració pública.

9. Contra la LGBTIfòbia. Exigim el compliment de la llei i la inclusió de la perspectiva LGBTI a l’educació.

10 Contra la repressió política i a la llibertat d’expressió, i pels drets democràtics. Exigim el dret a l’autodeterminació per la sobirania de les dones, la de la doble repressió. Llibertat preses polítiques i lliure retorn de les exiliades.


Esquerra independentista dels Països Catalans:
Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
SEPC, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
COS, Coordinadora Obrera Sindical
Endavant, organització socialista d’alliberament nacional
Alerta Solidària, organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista
CUP, Candidatura d’Unitat Popular