dissabte, 5 de març de 2011

VÍDEO: curs d'història dels Països Catalans

Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3 Sessió 4
Sessió 5 Sessió 6

Organitzat per l'Esquerra Independentista de la Plana de febrer a març de l'any 2011 al Casal Jaume I de Castelló de la Plana.

AQUESTA VA SER LA CONVOCATÒRIA